7 KROKOV K ROVNÝM ZUBOM S NEVIDITEĽNÝM APARÁTOM INVISALIGN

7 KROKOV K ROVNÝM ZUBOM S NEVIDITEĽNÝM APARÁTOM INVISALIGN  

Len 7 krokov  a nasadím si svoj neviditeľný invisalign na zuby .

 

1. krok – Odpovedzte  úprimne na tieto otázky:  

Naozaj chcem mať rovné zuby? Spôsobuje mi môj chrup ťažkosti? Čo sa po liečbe pre mňa zmení? Aký bude môj život s novým úsmevom?  Dodržím pokyny lekára? Budem aparát disciplinovane nosiť? Podstúpim doživotnú udržiavaciu fázu (retenciu)? Budem mať čas chodiť na kontroly?   Ak odpoviete úprimne a stále ste presvedčený, že liečba zmení Váš život  čítajte ďalej. Na www.axis-dent.eu si stiahnite zdarma ebook Všetko o Invisalign.

 

2. krok – KONZULTÁCIA s čeľustným ortopédom, ktorý má licenciu na liečbu aparátom  Invisalign. Ak ste sa už rozhodli pre úsmev s rovnými zubami objednajte sa na konzultáciu. Konzultácia trvá 30 minút, počas ktorých sa dozviete aký typ aparátu je vhodný, preberie sa priebeh liečby, ukážu sa podobné prípady. Na konzultáciu sa prosím objednajte emailom na eva [at] axis-dent [dot] eu alebo využite možnosť online objednania cez expresnú konzultáciu na www.axis-dent.eu.  Cena je 22 eur.

 

3. krok – VSTUPNÉ VYŠETRENIE A SKEN ZUBOV. Pred liečbou je potrebné dôkladné vyšetrenie. Zhotovíme Vám sken zubov pomocou najmodernejšieho skeneru iTERO, röntgeny (OPG a TELE-RTG) a fotografie. Potom nasleduje analýza modelov a návrh liečebného plánu. Vstupné vyšetrenie trvá asi 60 minút. Cena je 400 eur.

4. krok – DEFINITÍVNA KONZULTÁCIA.  Lekár Vás oboznámi so stavom vášho chrupu a návrhom liečebného plánu. Vyberie sa aparát vhodný pre váš typ nepravidelnosti chrupu. Konzultácia trvá 30 minút. Po definitívnej konzultácii sa online zadá liečebný plán do laboratória a objedná sa záväzná vizualizácia liečby. Cena vizualizácie a definitívnej konzultácie je 400 eur. 2. a 3. krok sa môže spojiť.

Aké aparáty invisalign existujú a aká je cena kompletnej liečby (vrátane vyšetrenia, odtlačkov a videa)? Liečba sa platí postupne na splátky.

Invisalign full – dospelí :                      3 980 eur

Invisalign teen – deti do 18 rokov :      3 200 eur

5. krok – Vizualizácia liečby (video) - Na videu sa dajú  pozrieť posuny zubov do žiadanej polohy a výsledok liečby. Vizualizácia liečby (clin check) sa posiela emailom Vám domov. Nasleduje schválenie a objednanie aparátu. Pred objednaním strojčeka musíte zaplatiť zálohu. Dostanete domov faktúru a po úhrade dopredu dohodnutej čiastky sa objedná strojček.

6. krok – ODOVZDANIE APARÁTU. Poučenie o spôsobe nosenia a stravovania počas aktívnej liečby.

7. krok – Aktívna liečba so strojčekom Invisalign a pravidelné kontroly - Po nalepení gombíkov na zuby a odovzdaní dláh začína aktívna fáza liečby so strojčekom Invisalign. Dlahy musíte nosiť čo najviac, aby liečba prebiehala podľa plánu.

Kontroly sú opakovane každé 3 mesiace. Pri odovzdaní aparátu dostanete domov 6 dláh. Jednu dlahu treba nosiť jeden týždeň a potom prejsť na ďalšiu. Doba nosenia má byť aspoň 22 hodín denne.

Po úspešnom vyrovnaní zubov po vynosení všetkých naordinovaných priesvitných dláh sa aktívna liečba zmení na udržiavaciu fázu (retenčnú) a nalepí sa tenký drôtik (fixný retainer) z vnútornej strany zubov a odovzdajú sa retenčné snímateľné aparáty, ktoré treba nosiť v noci ešte 2 roky. Dlahy vyrobené u nás v ambulancii sú v cene liečby. Špeciálne retenčné dlahy Vivera od Invisalign nie sú v cene liečby.

Na www.axis-dent.eu si stiahnite ebook zdarma Všetko o Invisalign a objednajte sa online na expresnú konzultáciu do Šamorína alebo do Dunajskej Stredy. Cena liečby:dospelí 3 980 Eur.

© 2018 Eva Hrutková